Inschrijving Pinkel en Tjoepkes: 2023-2024

Bij de Pinkels en Tsjoepkes werken we dit jaar met een inschrijvingsstop. We leggen de grens op 25 leden in de groep. Na aanvraag zullen we via mail bevestigen of uw kind definitief is ingeschreven.