Beschermcomité

 

Beschermcomité Chiro St.-Agnes 

Vanwaar een Beschermcomité?

Oorspronkelijk werd het Beschermcomité (hier verder afgekort als BC) opgericht om voor onze Chiro een lokaal te bouwen op een terrein op de Jeugdwegel, dat wij ter beschikking kregen van de gemeente. Het BC is vervolgens blijven bestaan om dit lokaal en het bijhorend terrein te beheren en te onderhouden. Dit zijn immers taken die men moeilijk aan de leiding van de jeugdbeweging zelf kan overlaten.

Wie is lid van het BC?

Het BC bestaat uit ouders van chiroleden en oud-chiroleden die zich vrijwillig engageren om bepaalde taken uit te voeren. Om het geheel in goede banen te leiden rekent het BC op een dagelijks bestuur van 4 mensen (tevens ouders), die instaan voor de algemene administratie, coördinatie en financieel beheer.

Wat doet het BC?

Het BC ondersteunt de chirowerking op vele fronten doorheen het werkingsjaar. We staan samen met de leiding in voor een groot deel van het onderhoud van de infrastructuur en we helpen waar we kunnen bij de verschillende jaarlijkse activiteiten:

  • Op de jaarlijkse braderie van De Pinte in september vinden jullie ons steeds terug, samen met de leiding. 
  • In oktober helpen we mee op de jaarlijkse ‘Kluiffuif’, waar we instaan voor de vestiaire, de veiligheid in de zaal, hamburgerverkoop en surveillance op de parking.
  • Eind november organiseren we op Christus Koning een gezellige spaghetti-avond. Met de inkomsten worden het onderhoud en de verwarming van het lokaal betaald.
  • Doorheen het jaar organiseren we, samen met de leiding, altijd een financiële actie waarvan de opbrengst integraal terugvloeit naar de chiro.
  • Ook voor en tijdens het kamp stroopt het BC de mouwen op: we organiseren het vervoer van het materiaal en gaan mee koken op kamp met een ploeg van een tiental ‘kookouders’ , hard werk maar ook veel plezier verzekerd!
  • Onderhoud

Het BC probeert waar mogelijk zelf de onderhoudskarweien op te knappen in en rond de lokalen. De jongste jaren werden o.a. ramen en deuren vervangen, werd het elektriciteitsverbruik onder de loep genomen met kostenbesparende interventies tot gevolg en werden de toiletten volledig vernieuwd. Ook het keukenmateriaal van de kookploeg wordt indien nodig aangevuld en vernieuwd. Ook al moet de jeugd de lokalen wekelijks zelf proper houden, wordt het gebouw toch een paar keer per jaar wat grondiger gereinigd door het BC. Onze BC-tuinman maait ook regelmatig het gras van de terreinen. 

In 2019 werden de lokalen volledig herschilderd aan de buitenkant en werd een overkapping geïnstalleerd. Dit biedt extra mogelijkheden om activiteiten buiten te organiseren, ook bij iets minder weer.

Zin om mee je schouders te zetten onder onze chirowerking?

Het spreekt voor zich dat ouders zich liefst engageren tijdens de periode dat hun eigen kinderen lid zijn van de Chiro. Om mensen tijdig te kunnen vervangen en toch de taken te blijven verdelen onder een voldoende aantal ouders (vele handen maken licht werk) kijken wij steeds uit naar nieuwe leden.
Wilt u ook lid worden van het BC of wilt u zich specifiek voor bepaalde taken engageren? Wij zijn alvast zeer blij iets van je te horen!!

Contactgegevens BC

Mail beschermcomite@chirodepinte.be en wij contacteren u dan zo snel mogelijk.